top of page
green sword icon.png
比賽規程細則及報名連結

主辦單位:

青年團慈善基金會 Final Logo v2-1.png
KTSI-Logo-2021_Purple.png

合作伙伴:

D Park_RGB.png

比賽日期:2024年9月29日
比賽地點:荃灣 D‧PARK
活動時間:上午9時至下午6時

截止報名日期及時間 : 2024年8月28日中午12點。

團體賽網上報名表格
https://forms.gle/B56GbtM32WpBi38s9

個人賽網上報名表格https://forms.gle/f7czyQ6p4XTaEPbW8

P200_2024 929 慈善杯闖關賽_規程 web.jpg
GreenCloud.png
yellow icon.png
colorfulCloud with line.png
Blue icon.png
green icon.png
bottom of page